جشنواره سکه باران لورچ

فرصت استثنایی 

برای کارشناسان نصب و نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت لورچ

از 1 آبان ماه تا 1 دی ماه 1401

گروه صنعتی لورچ به پاس قدردانی از همکاران خدمات پس از فروش همزمان با افزایش ظرفیت تولید، اقدام به اجرای جشنواره سکه باران برای کارشناسان نصب نموده است.

در این طرح که شامل نصب انواع مدل های پکیج دیواری لورچ که در سال های 1400 و 1401 تولید شده میباشد؛ به شرط انجام تعداد نصب پکیج شوفاژ دیواری لورچ به شرح زیر از جوایز مربوطه بهره مند شده و در پایان دوره جشنواره جوایز مربوط به همراهان عزیز اهداء میگردد.

سکه تمام بهار آزادی

جایزه نصب 100 دستگاه
انواع پکیج دیواری لورچ
نصب و راه اندازی 100 دستگاه
100

دو عدد ربع سکه بهار آزادی

جایزه نصب 75 دستگاه
انواع پکیج دیواری لورچ
نصب و راه اندازی 75 دستگاه
75

نیم سکه بهار آزادی

جایزه نصب 55 دستگاه
انواع پکیج دیواری لورچ
نصب و راه اندازی 55 دستگاه
55

ربع سکه بهار آزادی

جایزه نصب 35 دستگاه
انواع پکیج دیواری لورچ
نصب و راه اندازی 35 دستگاه
35

کارشناسان محترم نصب و راه اندازی برای دریافت جوایز این جشنواره باید مدارک مربوط به نصب را طی مدت برگزاری جشنواره (1 آبان 1401 الی 1 دی ماه 1401) به واحد خدمات پس از فروش شرکت لورچ ارسال نمایند. 

جشنواره سکه باران لورچ
جشنواره سکه باران لورچ