Search

بازدید نمایندگان فروش از کارخانجات لورچ

بازدید کارخانه لورچ توسط نمایندگان فروش

گروه صنعتی لورچ در راستای برنامه های توسعه خود و به منظور ارائه آخرین توانمندیها و همزمان با افتتاح خطوط جدید تولید پکیج شوفاژ دیواری، برنامه های بازدید نمایندگان فروش در استانهای مختلف از کارخانجات لورچ را در دستور کار خود قرار داده است.

در همین راستا و پیرو برنامه ریزی صورت گرفته از ابتدای مهرماه 1402 نمایندگان فروش 17 استان از کارخانه بازدید نموده و برنامه ریزی بازدید سایر استانها نیز در دستورکار می باشد.

گروه صنعتی لورچ با تاکید بر کیفیت بالای تولید محصولات خود همواره از این منظور در بازار پیشرو می باشد.