Search

برند لورچ منتخب جشنواره برند محبوب

لورچ برند محبوب ایرانی در گروه پکیج دیواری و رادیاتور

 

برند لورچ از دیدگاه مردم تندیس زرین برند محبوب را دریافت نمود.

جشنواره برند محبوب به عنوان گسترده ترین نظرسنجی مردم در زمینه محبوبیت برندها توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار میشود. نهمین دوره جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1401 برگزار شد و نتایج آن در مردادماه اعلام گردیده است.

در این جشنواره برند لورچ موفق به دریافت تندیس زرین برند محبوب در صنعت لوازم خانگی گرمایشی و سرمایشی گردید. بدیهی است گروه صنعتی لورچ جایزه اصلی خود را از دست مصرف کنندگان خود دریافت مینماید و این بزرگترین افتخاری است که یک برند میتواند در بازار کسب نماید.

جشنواره برند محبوب
جشنواره برند محبوب سال 1401
رند لورچ منخب جشنواره برند محبوب
تندیس برند محبوب لورچ
جشنواره برند محبوب